Dragica Barbarić, prof., psihologinja
kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja
Privatna psihološka praksa „KBT opcija“
Novakova 10, 10000 Zagreb
tel: 01/4818-745
mob: 099 3095112
kbt.opcija@gmail.com