Dragica Barbarić, prof.,

dragica-barbaric-portret je klinička psihologinja i licencirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom/certifikatom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT).
Osnivačica je, vlasnica i direktorica Privatne psihološke prakse “KBT opcija”.
Studij psihologije je završila na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a poslijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) čime je stekla uvjete za dobivanje europske akreditacije EABCT-a.

Završila je i brojne druge stručne edukacije u zemlji i inozemstvu uključujući i višegodišnju edukaciju iz Mindfulness Based Cognitive Therapy u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra, čime je stekla licencu, tj. certifikat za vođenje tečajeva mindfulnessa baziranih na evidence-based programima MBCT i MBCT-L (Mindfulness for life), te za MCBT terapiju.

Potvrda o tome može se naći na stranicama Oxford Mindfulness Foundation-a.

Također je stekla međunarodni certifikat IMTA-e (International Mindfulness Teacher Association): Certified Mindfulness Teacher – Professional Level (CMT-P) – poveznica

Ima dugogodišnje iskustvo psihoterapijskog i savjetodavanog rada s klijentima s različitim emocionalnim poteškoćama, osobito anksiozne i depresivne prirode.

Autorica je knjige „Pobijedite depresiju kognitivno-bihevioralnim tehnikama“ , prve knjige samopomoći takve vrste na našem jeziku koja je zbog znanstvenog pristupa dobila i preporuku Hrvatskog psihološkog društva.

Također je i suautorica knjige „Životolovka – od depresije do punine života.“

U svom radu primjenjuje i terapije iz najnovijeg, tzv. trećeg vala kognitivno-bihevioralnih terapija: Kognitivnu terapiju usredotočene svjesnosti (Mindfulness Based Cognitive Therapy) i Terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

Edukatorica je, predavačica i supervizorica budućih kognitivno-bihevioralnih terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije, te Centru za kognitivno-bihejvioralnu terapiju Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju.

Također je voditeljica raznih tečajeva, edukacija i seminara.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, te International Mindfulness Teacher Association.

Popis akreditiranih kognitivno-bihevioralnih terapeuta u Hrvatskoj možete pogledati ovdje.

Vanjski suradnici KBT opcije:

Opaska Dragice Barbarić o izboru vanjskih suradnica u tim psihoterapeuta KBT opcije:

„Kriteriji za njihov izbor su bili bazirani ne samo na općim ocjenama njihovog rada nego primarno na mojem osobnom iskustvu da se radi o izuzetno kompetentnim i talentiranim osobama za psihoterapijski i savjetodavni rad. Njihov sam rad pratila dok su se educirale za kognitvno-biheviralne terapeutkinje u okviru Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, te sam imala prilike preslušavati njihov direktan rad s klijentima. Da bi netko bio dobar psihoterapeut treba biti stručan, temeljito uronjen u opsežna i kompleksna znanja određene psihoterapijske škole (u ovom slučaju kognitivno-bihevioralne), neprestano se dalje educirati, te imati odlične bazične psihoterapijske vještine: znati slušati i prihvatiti klijenta kao jedinstvenog ljudskog bića, razumjeti njegove probleme i njega kao osobu, biti topao, empatičan i podržavajući. Sve naše vanjske suradnice to imaju, te bih rekla da su naprosto talentirane za psihoterapijski rad:

Ljiljana Tirić Čihoratić, dr. med.

je liječnica, specijalistica školske medicine i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije. Uskoro bi trebala dobiti i akreditaciju i Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Rođena je 1963. godine u Zagrebu. Studije medicine završava na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1987. Zapošljava se na otoku Korčuli kao liječnica opće i hitne medicine. Nastavlja stručno usavršavanje specijalizacijom iz školske medicine koju završava 1995. godine.

Od 1998. zaposlena je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “ dr. Andrija Štampar “, zadnjih 15-tak godina kao voditeljica tima školske medicine na Črnomercu. Uz ambulantni rad uključena je i u rad Savjetovališta za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade. Tijekom dugogodišnjeg rada sa djecom, adolescentima i mlađim odraslim osobama, stječe veliko iskustvo i saznanja o psihičkom i fizičkom zdravlju današnjih generacija mladih ljudi. Zamjećuje da zahtjevi koji pred mlade ljude postavljaju današnji način života i školovanja kod mnogih uvjetuju psihičke probleme koji narušavaju kvalitetu života i pojedinca i njegove obitelji. Ako se na poteškoće prilagodbe i savladavanje kriznih situacija intervenira na vrijeme, preveniraju se dublji psihički problemi. Kroz iskustvo savjetovališnog rada zamjećuje veliku korist primjene principa kognitivno-bihevioralne psihoterapije u prevladavanju emocionalnih problema mladih (tjeskoba, strahovi, depresija, poteškoće učenja i studiranja).Pomaganje i podrška pojedincu da dosegne svoj puni potencijal uključuje sve aktivnosti od sprečavanja i ranog prepoznavanja poteškoće te tretmana poremećaja koji ga ometaju da postane uspješna i zadovoljna osoba.Pritom su važne sastavnice osnaživanje samopoštovanja, jačanje sposobnosti suočavanja s rizičnim situacijama kao i osvješćivanje procesa donošenja odluka pogodnih za osobni probitak.Kontinuirano usvaja nova znanja iz područja medicine, psihologije i psihoterapije.

Članica je Hrvatske liječničke komore, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Anita Đuretić Bartolović, mag. psych.,

je magistra psihologije i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u završnom stupnju edukacije, sa dugogodišnjim radnim i životnim iskustvom. Rođena je u Zagrebu 1967. godine. Studij psihologije završila je 1992. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Radno iskustvo je počela u području školske psihologije, nastavila u u medicini rada, da bi se profesionalno ostvarila u području organizacijske psihologije radom u odjelu ljudskih resursa, na poslovima profesionalne selekcije, psihologijskog savjetovanja i coachinga.

Duži niz godina radila je kao nastavnik stručnih psihologijskih predmeta na Fakultetu prometnih znanosti, te na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Zanimanje i interes za dobrobit čovjeka te potreba za pomaganjem i podrškom ljudima da ostvare svoje potencijale, te prepoznaju svoje snage i vrijednost koje im mogu pomoći kad se nađu u emocionalnim teškoćama, vodi je ka dodatnim usavršavanjima u području profesionalnog  savjetovanja i psihoterapije.

Tijekom usavršavanja i učenja novih vještina profesionalnog savjetovanja,  volontira u savjetovalištu Udruge Plavi telefon, Savjetovalištu Caritasa, te Savjetovalištu Policijske akademije Visoke policijske škole, gdje vodi individualna psihološka savjetovanja klijenata različitih dobnih skupina sa raznovrsnim emocionalnim poteškoćama. Kroz rad u savjetovalištima, posebno ističe interes za partnersku problematiku.

2013.g. stječe certifikat Savjetovatelja Realitetne terapije.

Vođena kontinuiranom potebom za vlastitim učenjem i usavršavanjem, te potrebom da pruži klijentima više, 2015. upisuje edukaciju iz kognitivno bihevioralnih terapija. Trenutno se nalazi u završoj fazi edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

2016.g. pohađa Tečaj «Mindfulnessa baziranog na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti» u Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Veliku važnost pridaje cjeloživotnom obrazovanju  pa je završila je i mnogo dodatnih edukacija vezane uz savjetovanje, psihoterapiju, coachinga, ali i osobni rast i razvoj.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge za realitetnu terapiju, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Vjeruje da je uz pomoć psihoterapijskog rada moguće unaprijediti kvalitetu života osobe, poboljšati narušene odnose te unaprijediti vlastite potencijale.

Ivan Zečević, mag. psych.,

stekao je titulu psihologa 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Radio je na Odjelu za psihosocijalnu rehabilitaciju u Centru za rehabilitaciju Stančić i na Odjelu za psihijatriju u Općoj bolnici Bjelovar i Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači. Pored toga, Ivan je radio honorarno od 2019. godine do 2021. godine kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Zagreb te od 2020. godine u Privatnoj psihološkoj praksi “KBT opcija”. Ivan se bavi anksioznim i depresivnim poremećajima, problemima sa samopouzdanjem, s posebnim interesom za rad s ljudima s kroničnim bolestima (Parkinsonova bolest, demencije, distrofije, multipla skleroza, kronična bol). Uz to, posebno je zainteresiran i educiran za kognitivno-bihevioralnu terapiju poremećaja spavanja kod djece i odraslih (noćne more, noćni strahovi, nesanica, hipersomnija i narkolepsija).

Upisao je edukaciju iz kognitivno-bihevioralne terapije iz želje da pomaže klijentima u znanstveno dokazanom i klinički potvrđenom tretmanu različitih problema. Sada je supervizijska razina edukacije iz KBT-a, ali unatoč tome ima razna usavršavanja iz primjene kognitivno-bihevioralne terapije za raznolike probleme.
S ciljem promicanja upotrebe KBT-a, napisao je kliničke smjernice za rad s osobama s Parkinsonovom bolešću.
Ivan ima razne edukacije koje mu obogaćuju rad i razumijevanje problema s kojima klijenti dolaze, kao što su edukacija iz neuropsihologijske dijagnostike, dijagnostike i terapije demencija, terapije poremećaja spavanja, dijalektičko-bihevioralne terapije za poremećaje ličnosti i kroničnu suicidalnost/depresivnost, hearing voices pristupa za auditivne halucinacije i dr.
Član je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i Irskog psihološkog društva. Do sada je održao nekoliko predavanja u suradnji s Udrugom Holos s ciljem educiranja javnosti i podizanja kvalitete života pacijenata oboljelih od raznih bolesti (npr. demencija, poremećaja spavanja, dječje nesanice i dr.).
Ivan aktivno potiče klijente da pokušaju živjeti u skladu s vlastitim vrijednostima i ciljevima, život koji je za njih vrijedan življenja, unatoč problemima s kojima se suočavaju.

Laura Mirić, psihologinja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja pod supervizijom,

diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je stekla akreditaciju za vođenje evidence – based mindfulness programa (eng. Mindfulness Based Cognitive Therapy i Mindfulness for Life) pri Oxford Mindfulness Centru Sveučilišta u Oxfordu. Potvrda o tome može se naći na stranicama Oxford Mindfulness Foundation-a.

Bila je zaposlena na različitim istraživačkim projektima na Sveučilištu u Zagrebu (među kojima je i multidisciplinarni međunarodni projekt „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ usmjeren na podizanje svijesti o psihičkom zdravlju mladih).

Iskusivši velike osobne dobrobiti mindful pristupa te upoznavši plodonosan korpus znanstvenih radova čiji mu nalazi govore u prilog, Laura odlučuje upisati edukaciju za instruktora kognitivne terapije temeljene na punoj svjesnosti (eng. Mindfulness-based cognitive therapy) pri Oxford Mindfulness Centru Sveučilišta u Oxfordu gdje stječe i istoimeni certifikat.  U međuvremenu je završila i tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente, kao i osnovne treninge iz Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy) i Terapije usmjerene na suosjećajnost (eng. Compassion Focused Therapy). Trenutno pohađa supervizijski stupanj iz kognitivno-bihevioralnih terapija.

Svoj je staž odradila i u Klinici za psihijatriju “Vrapče”, kao i u školskoj te organizacijskoj psihologiji.

Ima višegodišnje iskustvo rada s pojedincima i vođenja grupnih programa.

Laura se bavi područjem anksioznih smetnji (fobije, panike i agorafobija, socijalna fobija, generalizirana anksioznost, OKP…) i depresivne simptomatike, problemima samopoštovanja i samopouzdanja te unapređenjem cjelokupne kvalitete života. Svoje klijente potiče da žive ono do čega im je uistinu stalo dok koriste tehnike lakšeg suočavanja s raznolikim izazovima koji se na tom putu javljaju. Kontinuirano usvaja nova znanja iz područja psihologije, savjetovanja i psihoterapije.

Članica je Hrvatske psihološke komore i BHUKBT-a.

 

Prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.

liječnica, specijalist dermatologije i venerologije, subspecijalist dječje dermatologije i kognitivno-bihevioralni psihoterapeut.

Prim. Pustišek rođena je 1969. g. u Zagrebu, gdje je i diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. g. Doktorsku disertaciju obranila je 2016. g. Od 2000. g. zaposlena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb. 

Tijekom dugogodišnjeg profesionalnog rada, prim. Pustišek se uvjerila koliko bolesti kože mogu biti opterećenje u svakodnevnom životu te kako je utjecaj na kvalitetu života oboljele osobe i njene obitelji izniman. Neke od kroničnih bolesti kože, poput primjerice, atopijskog dermatitisa, psorijaze, akne i slično mogu se pogoršavati pod utjecajem stresa. Isto tako, bolesti kože same po sebi podižu razinu stresa u oboljele osobe. Subjektivni simptomi poput svrbeža, pečenja i bolnosti kože znaju često biti iscrpljujući i frustrirajući. Sam svrbež može prijeći u naviku te klasična dermatološka terapija u liječenju neće biti dovoljna. Kronične bolesti kože mogu utjecati na promjene raspoloženja pa se često udružuju s tjeskobom i depresijom, pogotovo među adolescentima i odraslim pacijentima. Uz klasičnu dermatološku terapiju u liječenju bolesti kože prim. Pustišek primjenjuje psihoterapijski pristup po biheviralno kognitivnom modelu. U svome radu primjenjuje i znanja iz trećeg vala kognitivno-bihevioralnih terapija te je educirana iz Kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness based cognitive therapy), Terapije usredotočene na suosjećajnost (Compassion focused therapy) te Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and commitment therapy). U terapiju se mogu uključiti pacijenti dječje, adolescentne i odrasle dobi, koji boluju od kroničnih bolesti kože poput atopijskog dermatitisa, psorijaze, akne, alopecija, kroničnih urtikarija i drugih bolesti kože koje se pogoršavaju pod utjecajem stresa, a sama bolest ima značajan utjecaj na kvalitetu života oboljele osobe.

Prim. Pustišek autor je i koautor brojnih stručnih/znanstvenih radova i publikacija. Autor je strukturiranog edukacijskog programa za roditelje i djecu oboljelu od atopijskog dermatitisa pod nazivom „Škola atopije“ te provodi mindfulness radionice za djecu i adolescente oboljele od atopijskog dermatitisa pod nazivom „Svrbež – neugoda kao izazov“. Autorica je sveučilišnog priručnika ”Atopijski dermatitis”. Predavač je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Aktivna je u javno edukativnim programima za djecu, adolescente i roditelje te je sudjelovala u izradi brojnih edukativinih knjižica i materijala. 

Predavač je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, dodiplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Dekanove nagrade Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebum 2016/1017. za disertaciju „Utjecaj strukturirane edukacije na klinički tijek atopijskoga dermatitisa u dječjoj dobi“.

Član je Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za kognitivno bihevioralnu terapiju, Europske akademije za dermatologiju i venerologiju te Europskog društva za dječju dermatologiju. 

Elvira Nimac, prof.,

je psihologinja i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u završnom, supervizijskom stupnju edukacije, sa dugogodišnjim radnim i životnim iskustvom.
Rođena je 1964. godine. Studij psihologije završila je 1988. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1990. do 1992. radila je u Centru za socijalnu skrb Novi Marof, a od 1993. godine radi kao stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića u Dubravi u Zagrebu, koju je sama pohađala tijekom osmogodišnjeg školovanja.

Uz rad u školi, dugi niz godina bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb za provođenje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu. Surađivala je s udrugama koje promiču prava djece i aktivno sudjelovala u provođenju programa prevencije zlostavljanja djece i adolescenata. Kreirala je i vodila brojne radionice i predavanja za učenike, roditelje, učitelje i nastavnike, na različite teme iz područja mentalnog zdravlja, učenja i poučavanja.

Ima dugogodišnje iskustvo u savjetovališnom radu s djecom i odraslima, pri čemu koristi tehnike kognitivno-bihevioralnog terapijskog pristupa i kompetencije koje je razvijala u okviru psihologije obrazovanja.

Završila je brojne stručne edukacije, te se i nadalje kontinuirano stručno usavršava.
Poslijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pohađa pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT). 2021. godine je završila Tečaj „Mindfulnessa zasnovanog na programu kognitivne terapije pune svjesnosti“ u KBT opciji.

Članica je Hrvatske psihološke komore, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Čvrsto vjeruje da i onda kada mislimo da smo u bezizlaznoj situaciji, postoji neki izlaz. Ponekad nam treba netko tko nas razumije i zna kako to činiti, da nas malo usmjeri prema tom izlazu.

 

Maja Navijalić, psihologinja,

je psihologinja i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u završnom stupnju edukacije.

Nakon završene osnovne i srednje škole u Karlovcu, 2008. upisala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Studij je privela kraju 2013. godine kada je uspješno diplomirala te stekla zvanje magistra psihologije.

Deset godina radila je kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo rada s djecom i odraslima. Tijekom rada u školi, uz mnogo savjetodavnog rada, provela je i brojne psihosocijalne radionice te je radila sa skupinom potencijalno darovitih učenika.

Od završetka fakulteta kontinuirano  se usavršavala kako bih stekla nova znanja i vještine.
Prva edukacija na kojoj je dobila potrebne alate i koja ju je ohrabrila na početku rada bila je edukacija Preventivnog programa Grada Karlovca pod vodstvom profesorice L. Arambašić i J. Pregrad. U trenutku kada je osvijestila da joj nedostaje još alata za rad  sa djecom, mladima i odraslima odlučila je upisati edukaciju iz kognitivno-bihevioralnih terapija u Zagrebu. Trenutno je na trećem, supervizijskom stupnju edukacije.

Usavršava se na području ACT i CFT.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije te Tima za krizne intervencije.

U radu s klijentima nastoji im pomoći u osvještavanju misli i osjećaja i ohrabriti ih u osvještavanju njihovih prednosti i jakih strana koje posjeduju i koje im mogu pomoći u svladavanju problema i teškoća s kojima se u životu suočavaju. Kroz kognitivno-bihevioralni pristup klijente podučava tehnikama koje im pomažu u mijenjanju načina razmišljanja i ponašanja koji ih čine nesretnima i nezadovoljnima te im onemogućavaju daljnji rast i razvoj.

Administrativni odjel:

Valentina Pečnik, bacc.oec. rođena je u Zagrebu 1985. godine gdje je završila Treću ekonomsku školu. Nakon završetka srednje škole zapošljava se u Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u Zagrebu gdje radi na administrativnim te računovodstvenim poslovima i stječe svoje prvo radno iskustvo. Uz rad polaže dodatnu edukaciju za poslove javne nabave i pohađa međunarodnu ljetnu školu (EFZG, Statistika – prikupljanje, obrada i analiza podataka, 2009.g.)

2011. godine zapošljava se u Hrvatskoj Mensi na administrativnim poslovima, posebno vrijednim smatra iskustvo rada na organizaciji međunarodnih događanja – Međunarodni skup Mense (International Board of Directors IBD 2012 u Dubrovniku).

Nastavlja se stručno usavršavati te 2012. godine završava tečaj o poslovanju neprofitnih organizacija na RRiF, Visokoj školi za financijski menadžment.
2014. godine nastavlja svoje formalno školovanje uz rad te upisuje preddiplomski stručni studij „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2017. godine te stjeće naziv Stručna prvostupnica ekonomije.

Od 2017. godine svoje radno iskustvo nastavlja u privatnoj psihološkoj praksi „KBT Opcija“ kao voditeljica ureda.