Dragica Barbarić, prof.,

dragica-barbaric-portretje psihologinja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT).
Osnivačica je, vlasnica i direktorica Privatne psihološke prakse KBT opcija.
Studij psihologije je završila na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a posijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) čime je stekla uvjete za dobivanje europske akreditacije EABCT-u.

Završila je i brojne druge stručne edukacije u zemlji i inozemstvu uključujući i edukaciju iz Mindfulness Based Cognitive Therapy u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra. Ima dugogodišnje iskustvo psihoterapijskog i savjetodavanog rada s klijentima s emocionalnim poteškoćama, osobito depresivne i anksiozne prirode.

Autorica je knjige „Pobijedite depresiju kognitivno-bihevioralnim tehnikama“ , prve knjige samopomoći takve vrste na našem jeziku koja je zbog znanstvenog pristupa dobila i preporuku Hrvatskog psihološkog društva.

Također je i suautorica knjige „Životolovka – od depresije do punine života.“

U svom radu primjenjuje i terapije iz najnovijeg, tzv. trećeg vala kognitivno-bihevioralnih terapija: Kognitivnu terapiju usredotočene svjesnosti (Mindfulness Based Cognitive Therapy) i Terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

Uključena je u educiranje budućih kognitivno-bihevioralnih terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Također je voditeljica raznih tečajeva i seminara.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Popis akreditiranih kognitivno-bihevioralnih terapeuta u Hrvatskoj možete pogledati ovdje.

Vanjske suradnice KBT opcije:

Opaska Dragice Barbarić o izboru vanjskih suradnica u tim psihoterapeuta KBT opcije:

„Kriteriji za njihov izbor su bili bazirani ne samo na općim ocjenama njihovog rada nego primarno na mojem osobnom iskustvu da se radi o izuzetno kompetentnim i talentiranim osobama za psihoterapijski i savjetodavni rad. Njihov sam rad pratila dok su se educirale za kognitvno-biheviralne terapeutkinje u okviru Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, te sam imala prilike preslušavati njihov direktan rad s klijentima. Da bi netko bio dobar psihoterapeut treba biti stručan, temeljito uronjen u opsežna i kompleksna znanja određene psihoterapijske škole (u ovom slučaju kognitivno-bihevioralne), neprestano se dalje educirati, te imati odlične bazične psihoterapijske vještine: znati slušati i prihvatiti klijenta kao jedinstvenog ljudskog bića, razumjeti njegove probleme i njega kao osobu, biti topao, empatičan i podržavajući. Sve naše vanjske suradnice to imaju, te bih rekla da su naprosto talentirane za psihoterapijski rad:

Ljiljana Tirić Čihoratić, dr. med.

je liječnica, specijalistica školske medicine i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije. Uskoro bi trebala dobiti i akreditaciju i Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Rođena je 1963. godine u Zagrebu. Studije medicine završava na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1987. Zapošljava se na otoku Korčuli kao liječnica opće i hitne medicine. Nastavlja stručno usavršavanje specijalizacijom iz školske medicine koju završava 1995. godine.

Od 1998. zaposlena je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “ dr. Andrija Štampar “, zadnjih 15-tak godina kao voditeljica tima školske medicine na Črnomercu. Uz ambulantni rad uključena je i u rad Savjetovališta za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade. Tijekom dugogodišnjeg rada sa djecom, adolescentima i mlađim odraslim osobama, stječe veliko iskustvo i saznanja o psihičkom i fizičkom zdravlju današnjih generacija mladih ljudi. Zamjećuje da zahtjevi koji pred mlade ljude postavljaju današnji način života i školovanja kod mnogih uvjetuju psihičke probleme koji narušavaju kvalitetu života i pojedinca i njegove obitelji. Ako se na poteškoće prilagodbe i savladavanje kriznih situacija intervenira na vrijeme, preveniraju se dublji psihički problemi. Kroz iskustvo savjetovališnog rada zamjećuje veliku korist primjene principa kognitivno-bihevioralne psihoterapije u prevladavanju emocionalnih problema mladih (tjeskoba, strahovi, depresija, poteškoće učenja i studiranja).Pomaganje i podrška pojedincu da dosegne svoj puni potencijal uključuje sve aktivnosti od sprečavanja i ranog prepoznavanja poteškoće te tretmana poremećaja koji ga ometaju da postane uspješna i zadovoljna osoba.Pritom su važne sastavnice osnaživanje samopoštovanja, jačanje sposobnosti suočavanja s rizičnim situacijama kao i osvješćivanje procesa donošenja odluka pogodnih za osobni probitak.

Kontinuirano usvaja nova znanja iz područja medicine, psihologije i psihoterapije.

Članica je Hrvatske liječničke komore, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Lejla Talić, mag. psych.,

je psihologinja i na završnom, supervizijskom stupnju edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije.

Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a posijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pohađa pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

Ima višegodišnje iskustvo rada u području školske i organizacijske psihologije, posebno u području psihološkog savjetovanja, coachinga i profesionalne orijentacije. Radila je s korisnicima različitih neprofitnih organizacija kao što su Plavi telefon gdje je provodila psihološko savjetovanje klijenata s emocionalnim poteškoćama. U Centru za poremećaje hranjenja BEA provodila je individualno savjetovanje s osobama oboljelima od poremećaja hranjenja prema principima kognitivno bihevioralne terapije.

Dodatno se kontinuirano usavršava i educira u području psihoterapije i psihološkog savjetovanja. Posebno važnim za svoj profesionalni razvoj smatra pohađanje radionice o terapiji prihvaćanjem i posvećenošću Stephena Hayesa, CBT-E seminar o bihevioralno-kognitivnoj terapiji poremećaja hranjenja Ricarda Dalle Gravea te tečaj primjene Mindfulnessa za stručnjake pomagačkih zanimanja u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije.
Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.
U radu se vodi idejom da svako ljudsko biće može ostvariti zadovoljstvo svojim životom, a psihoterapija nam služi kako bismo uz podršku terapeuta usvojili vještine kojima si taj put možemo olakšati.

 

Danica Ergovac, mag. psych.,

diplomirala je 2011. godine psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra psihologije. Profesionalno iskustvo počela je stjecati još tijekom studija u odjelu ljudskih resursa u velikom trgovačkom lancu, no zbog sklonosti prema savjetodavnom radu i promicanju dobrobiti pojedinca zapošljava se u Centru za socijalnu skrb Split gdje je radila šest godina. Tamo je kontinuirano razvijala svoje vještine grupnog i individualnog savjetodavnog rada, posebno u području partnerske problematike te psihosocijalne zaštite djece i mladih. Kao područje profesionalnog interesa ističe konfliktno roditeljstvo iz čega je pohađala edukacije u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Radila je povremeno i kao predavač stručnih psihologijskih predmeta u centru za obrazovanje odraslih.Kroz svoj rad susretala se s ljudima u njihovim najosjetljivijim životnim fazama što ju je potaknulo i zainteresiralo za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti, s ciljem boljeg pružanja podrške i pomoći ljudima u životnim teškoćama. Stoga 2013. godine upisuje edukaciju iz kognitivno bihevioralne terapije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno je na zadnjem, supervizijskom stupnju edukacije, gdje je posvećena stalnom praćenju i promicanju kvalitete vlastitog psihoterapijskog rada s klijentima.

Njeno bogato radno iskustvo u području privatnog i javnog sektora, kao i suradnja s međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama oblikovalo ju je u stručnjakinju s širokim rasponom znanja i vještina u području terapijskog i savjetodavnog rada s ljudima u potrebi. Svoje vještine kontinuirano usavršava pohađajući edukacije, a od posebnog značaja ističe Tečaj mindfulnessa zasnovan na kognitivnoj terapiji punom svjesnošću u organizaciji KBT Opcije, Tečaj mindulessa za djecu i adolescente te Osnovni trening iz Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (ACT). U ožujku 2018. postaje vanjska suradnica KBT Opcije te na početku vodi individualne terapije. Nakon nekog vremena, znatiželja i motiviranost rezultiraju grupnim programom ovladavanja napadaja panike kojeg su zajedno osmislile i vode Danica i Lejla Talić. Osim tog projekta, Danica i Lejla zajedno osmišljavaju i vode Tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, a kao dopredsjednica i pročelnica sekcije psihologa u socijalnoj skrbi Društva psihologa Split organizirala je brojna predavanja i aktivno sudjelovala na manifestacijama Tjedna psihologije u Splitu.

Vjeruje da su promjene moguće – a često i nužne ako želimo živjeti ispunjenije živote. Voli raditi sa svima koji su spremni prihvatiti izazov istraživanja svojih poteškoća i prevladavanja prepreka koji stoje na putu življenja ispunjenog života.

Anita Đuretić Bartolović, mag. psych.,

je magistra psihologije i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u završnom stupnju edukacije, sa dugogodišnjim radnim i životnim iskustvom. Rođena je u Zagrebu 1967. godine. Studij psihologije završila je 1992. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Radno iskustvo je počela u području školske psihologije, nastavila u u medicini rada, da bi se profesionalno ostvarila u području organizacijske psihologije radom u odjelu ljudskih resursa, na poslovima profesionalne selekcije, psihologijskog savjetovanja i coachinga.

Duži niz godina radila je kao nastavnik stručnih psihologijskih predmeta na Fakultetu prometnih znanosti, te na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Zanimanje i interes za dobrobit čovjeka te potreba za pomaganjem i podrškom ljudima da ostvare svoje potencijale, te prepoznaju svoje snage i vrijednost koje im mogu pomoći kad se nađu u emocionalnim teškoćama, vodi je ka dodatnim usavršavanjima u području profesionalnog  savjetovanja i psihoterapije.

Tijekom usavršavanja i učenja novih vještina profesionalnog savjetovanja,  volontira u savjetovalištu Udruge Plavi telefon, Savjetovalištu Caritasa, te Savjetovalištu Policijske akademije Visoke policijske škole, gdje vodi individualna psihološka sajvetovanja klijenata različitih dobnih skupina sa raznovrsnim emocionalnim poteškoćama. Kroz rad u savjetovalištima, posebno ističe interes za partnersku problematiku.

2013.g. stječe certifikat Savjetovatelja Realitetne terapije.

Vođena kontinuiranom potebom za vlastitim učenjem i usavršavanjem, te potrebom da pruži klijentima više, 2015. upisuje edukaciju iz kognitivno bihevioralnih terapija. Trenutno se nalazi u završoj fazi edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

2016.g. pohađa Tečaj «Mindfulnessa baziranog na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti» u Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Veliku važnost pridaje cjeloživotnom obrazovanju  pa je završila je i mnogo dodatnih edukacija vezane uz savjetovanje, psihoterapiju, coachinga, ali i osobni rast i razvoj.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge za realitetnu terapiju, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Vjeruje da je uz pomoć psihoterapijskog rada moguće unaprijediti kvalitetu života osobe, poboljšati narušene odnose te unaprijediti vlastite potencijale.

Ivan Zečević, mag. psych.,

stekao je titulu psihologa 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Pripravnički staž odrađuje na Odjelu za psihosocijalnu rehabilitaciju i zdravstvenu njegu Centra za rehabilitaciju Stančić. Trenutno radi u Dislociranoj jedinici Novi Jelkovec (u Sesvetama) pri Centru za rehabilitaciju Stančić kao pružatelj usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici za osobe s intelektualnim i tjelesnim oštećenjima i invaliditetom. Pored toga, Ivan radi honorarno od 2019. godine kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Zagreb te od 2020. godine u Privatnoj psihološkoj praksi “KBT opcija”. Ivan se bavi anksioznim i depresivnim poremećajima, problemima sa samopouzdanjem, s posebnim interesom za rad s ljudima s kroničnim bolestima (Parkinsonova bolest, demencije, distrofije, multipla skleroza, kronična bol). Uz to, posebno je zainteresiran i educiran za kognitivno-bihevioralnu terapiju poremećaja spavanja kod djece i odraslih (noćne more, noćni strahovi, nesanica, hipersomnija i narkolepsija).

Upisao je edukaciju iz kognitivno-bihevioralne terapije iz želje da pomaže klijentima u znanstveno dokazanom i klinički potvrđenom tretmanu različitih problema. Sada je supervizijska razina edukacije iz KBT-a, ali unatoč tome ima razna usavršavanja iz primjene kognitivno-bihevioralne terapije za raznolike probleme. S ciljem promicanja upotrebe KBT-a, napisao je kliničke smjernice za rad s osobama s Parkinsonovom bolešću.
Ivan ima razne edukacije koje mu obogaćuju rad i razumijevanje problema s kojima klijenti dolaze, kao što su edukacija iz neuropsihologijske dijagnostike, dijagnostike i terapije demencija, terapije poremećaja spavanja, dijalektičko-bihevioralne terapije za poremećaje ličnosti i kroničnu suicidalnost/depresivnost, hearing voices pristupa za auditivne halucinacije i dr.
Član je Hrvatskoj psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i Irskog psihološkog društva. Do sada je održao nekoliko predavanja u suradnji s Udrugom Holos s ciljem educiranja javnosti i podizanja kvalitete života pacijenata oboljelih od raznih bolesti (npr. demencija, poremećaja spavanja, dječje nesanice i dr.).
Ivan aktivno potiče klijente da pokušaju živjeti u skladu s vlastitim vrijednostima i ciljevima, život koji je za njih vrijedan življenja, unatoč problemima s kojima se suočavaju.

Laura Mirić, psihologinja,

diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te trenutno završava edukaciju iz kognitivne terapije temeljene na punoj svjesnosti (eng. Mindfulness Based Cognitive Therapy) pri Oxford Mindfulness Centru Sveučilišta u Oxfordu.

Za vrijeme studija bila je zaposlena na različitim istraživačkim projektima na fakultetu (među kojima je i multidisciplinarni međunarodni projekt „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ usmjeren na podizanje svijesti o psihičkom zdravlju mladih). 2017. godine završila je tečaj mindfulnessa u „KBT opciji“ otkad raste njen privatni i profesionalni interes za ovo područje. Iskusivši velike osobne dobrobiti mindful pristupa te upoznavši plodonosan korpus znanstvenih radova čiji mu nalazi govore u prilog, Laura odlučuje upisati edukaciju za učitelja kognitivne terapije temeljene na punoj svjesnosti (eng. Mindfulness-based cognitive therapy) pri Oxford Mindfulness Centru Sveučilišta u Oxfordu.  U međuvremenu je završila i tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente, kao i osnovne treninge iz Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy) i Terapije usmjerene na suosjećajnost (eng. Compassion Focused Therapy). Pohađa edukaciju i iz kognitivno – bihevioralnih terapija.

Laura smatra da je u životu najvažnije – živjeti! 🙂 Živjeti posvećeno, angažirano, aktivno, punosvjesno. Posvećeno – aktivnostima/ciljevima koje su nama osobno važne, angažirano – da se tim aktivnostima doista damo koliko ide u tom trenutku, aktivno – uz prakticiranje tjelesne aktivnosti te uz nagrađujuće socijalne kontakte, punosvjesno – opažajući narav života koji se odvija upravo sada (u nama i u našoj okolini).

 

Ivana Garašić, Magistra psihologije i kognitivno bihevioralna terapeutkinja

U višegodišnjem individualnom radu s klijentima stekla je kompetencije rada sa različitim uzrastima i različitim teškoćama, pri čemu je posebno fokusirana na teškoće u odnosima, savjetovanje vezano uz obitelj, preživljeno nasilje i traumatska iskustva, depresivne i anksiozne smetnje te osobni rast i samopoštovanje.

Kao psiholog radila je u Dječjem vrtiću Radost u Jastrebarskom, a potom u Centru za socijalnu skrb Jastrebarsko. U posljednjih 6 godina vodi Udrugu za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica, gdje radi sa klijentima svih dobnih skupina na ublažavanju i rješavanju problema u psihologijskom funkcioniranju i poticanja zdravog psihologijskog rasta i razvoja, a trenutno radi u vlastitom kabinetu EmotiCor u kojem osim individualnog rada razvija i brojne grupne programe za djecu, mlade i odrasle.

Kontinuirano se stručno usavršava na području ACT, CFT, Shema terapije i primjene iznimno uspješne EMDR metode u radu s traumatskim iskustvima. Educirala se i u radu asocijativnim kartama, mindfulness i prilagodbu mindfulness metode radu s djecom i adolescentima.

U radu s klijentima snažno vjeruje u ulogu klijenta u određivanju smjera tretmana i postavljanju granica kao važnom načinu uspostave osjećaja kontrole i vlastite kompetentnosti.

Administrativni odjel:

Valentina Pečnik, bacc.oec. rođena je u Zagrebu 1985. godine gdje je završila Treću ekonomsku školu. Nakon završetka srednje škole zapošljava se u Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u Zagrebu gdje radi na administrativnim te računovodstvenim poslovima i stječe svoje prvo radno iskustvo. Uz rad polaže dodatnu edukaciju za poslove javne nabave i pohađa međunarodnu ljetnu školu (EFZG, Statistika – prikupljanje, obrada i analiza podataka, 2009.g.)

2011. godine zapošljava se u Hrvatskoj Mensi na administrativnim poslovima, posebno vrijednim smatra iskustvo rada na organizaciji međunarodnih događanja – Međunarodni skup Mense (International Board of Directors IBD 2012 u Dubrovniku).

Nastavlja se stručno usavršavati te 2012. godine završava tečaj o poslovanju neprofitnih organizacija na RRiF, Visokoj školi za financijski menadžment.
2014. godine nastavlja svoje formalno školovanje uz rad te upisuje preddiplomski stručni studij „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2017. godine te stjeće naziv Stručna prvostupnica ekonomije.

Od 2017. godine svoje radno iskustvo nastavlja u privatnoj psihološkoj praksi „KBT Opcija“ kao voditeljica ureda.