Dragica Barbarić, prof.,

dragica-barbaric-portretje psihologinja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT).
Osnivačica je, vlasnica i direktorica Privatne psihološke prakse KBT opcija.
Studij psihologije je završila na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a posijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) čime je stekla uvjete za dobivanje europske akreditacije EABCT-u.

Završila je i brojne druge stručne edukacije u zemlji i inozemstvu uključujući i edukaciju iz Mindfulness Based Cognitive Therapy u organizaciji Sveučilišta Oxford i Oxford Mindfulness Centra. Ima dugogodišnje iskustvo psihoterapijskog i savjetodavanog rada s klijentima s emocionalnim poteškoćama, osobito depresivne i anksiozne prirode.

Autorica je knjige „Pobijedite depresiju kognitivno-bihevioralnim tehnikama“ , prve knjige samopomoći takve vrste na našem jeziku koja je zbog znanstvenog pristupa dobila i preporuku Hrvatskog psihološkog društva.

Također je i suautorica knjige „Životolovka – od depresije do punine života.“

U svom radu primjenjuje i terapije iz najnovijeg, tzv. trećeg vala kognitivno-bihevioralnih terapija: Kognitivnu terapiju usredotočene svjesnosti (Mindfulness Based Cognitive Therapy) i Terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

Uključena je u educiranje budućih kognitivno-bihevioralnih terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Također je voditeljica raznih tečajeva i seminara.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Popis akreditiranih kognitivno-bihevioralnih terapeuta u Hrvatskoj možete pogledati ovdje.

Vanjske suradnice KBT opcije:

Opaska Dragice Barbarić o izboru vanjskih suradnica u tim psihoterapeuta KBT opcije:

„Kriteriji za njihov izbor su bili bazirani ne samo na općim ocjenama njihovog rada nego primarno na mojem osobnom iskustvu da se radi o izuzetno kompetentnim i talentiranim osobama za psihoterapijski i savjetodavni rad. Njihov sam rad pratila dok su se educirale za kognitvno-biheviralne terapeutkinje u okviru Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, te sam imala prilike preslušavati njihov direktan rad s klijentima. Da bi netko bio dobar psihoterapeut treba biti stručan, temeljito uronjen u opsežna i kompleksna znanja određene psihoterapijske škole (u ovom slučaju kognitivno-bihevioralne), neprestano se dalje educirati, te imati odlične bazične psihoterapijske vještine: znati slušati i prihvatiti klijenta kao jedinstvenog ljudskog bića, razumjeti njegove probleme i njega kao osobu, biti topao, empatičan i podržavajući. Sve naše vanjske suradnice to imaju, te bih rekla da su naprosto talentirane za psihoterapijski rad:

Ljiljana Tirić Čihoratić, dr. med.

je liječnica, specijalistica školske medicine i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije. Uskoro bi trebala dobiti i akreditaciju i Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Rođena je 1963. godine u Zagrebu. Studije medicine završava na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1987. Zapošljava se na otoku Korčuli kao liječnica opće i hitne medicine. Nastavlja stručno usavršavanje specijalizacijom iz školske medicine koju završava 1995. godine.

Od 1998. zaposlena je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “ dr. Andrija Štampar “, zadnjih 15-tak godina kao voditeljica tima školske medicine na Črnomercu. Uz ambulantni rad uključena je i u rad Savjetovališta za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade. Tijekom dugogodišnjeg rada sa djecom, adolescentima i mlađim odraslim osobama, stječe veliko iskustvo i saznanja o psihičkom i fizičkom zdravlju današnjih generacija mladih ljudi. Zamjećuje da zahtjevi koji pred mlade ljude postavljaju današnji način života i školovanja kod mnogih uvjetuju psihičke probleme koji narušavaju kvalitetu života i pojedinca i njegove obitelji. Ako se na poteškoće prilagodbe i savladavanje kriznih situacija intervenira na vrijeme, preveniraju se dublji psihički problemi. Kroz iskustvo savjetovališnog rada zamjećuje veliku korist primjene principa kognitivno-bihevioralne psihoterapije u prevladavanju emocionalnih problema mladih (tjeskoba, strahovi, depresija, poteškoće učenja i studiranja).Pomaganje i podrška pojedincu da dosegne svoj puni potencijal uključuje sve aktivnosti od sprečavanja i ranog prepoznavanja poteškoće te tretmana poremećaja koji ga ometaju da postane uspješna i zadovoljna osoba.Pritom su važne sastavnice osnaživanje samopoštovanja, jačanje sposobnosti suočavanja s rizičnim situacijama kao i osvješćivanje procesa donošenja odluka pogodnih za osobni probitak.

Kontinuirano usvaja nova znanja iz područja medicine, psihologije i psihoterapije.

Članica je Hrvatske liječničke komore, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Lejla Talić, mag. psych.,

je psihologinja i na završnom, supervizijskom stupnju edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije.

Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a posijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pohađa pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

Ima višegodišnje iskustvo rada u području školske i organizacijske psihologije, posebno u području psihološkog savjetovanja, coachinga i profesionalne orijentacije. Radila je s korisnicima različitih neprofitnih organizacija kao što su Plavi telefon gdje je provodila psihološko savjetovanje klijenata s emocionalnim poteškoćama. U Centru za poremećaje hranjenja BEA provodila je individualno savjetovanje s osobama oboljelima od poremećaja hranjenja prema principima kognitivno bihevioralne terapije.

Dodatno se kontinuirano usavršava i educira u području psihoterapije i psihološkog savjetovanja. Posebno važnim za svoj profesionalni razvoj smatra pohađanje radionice o terapiji prihvaćanjem i posvećenošću Stephena Hayesa, CBT-E seminar o bihevioralno-kognitivnoj terapiji poremećaja hranjenja Ricarda Dalle Gravea te tečaj primjene Mindfulnessa za stručnjake pomagačkih zanimanja u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije.
Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.
U radu se vodi idejom da svako ljudsko biće može ostvariti zadovoljstvo svojim životom, a psihoterapija nam služi kako bismo uz podršku terapeuta usvojili vještine kojima si taj put možemo olakšati.

Danica Ergovac, mag. psych.,

diplomirala je 2011. godine psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra psihologije. Profesionalno iskustvo počela je stjecati još tijekom studija u odjelu ljudskih resursa u velikom trgovačkom lancu, no zbog sklonosti prema savjetodavnom radu i promicanju dobrobiti pojedinca zapošljava se u Centru za socijalnu skrb Split gdje je radila šest godina. Tamo je kontinuirano razvijala svoje vještine grupnog i individualnog savjetodavnog rada, posebno u području partnerske problematike te psihosocijalne zaštite djece i mladih. Kao područje profesionalnog interesa ističe konfliktno roditeljstvo iz čega je pohađala edukacije u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Radila je povremeno i kao predavač stručnih psihologijskih predmeta u centru za obrazovanje odraslih.Kroz svoj rad susretala se s ljudima u njihovim najosjetljivijim životnim fazama što ju je potaknulo i zainteresiralo za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti, s ciljem boljeg pružanja podrške i pomoći ljudima u životnim teškoćama. Stoga 2013. godine upisuje edukaciju iz kognitivno bihevioralne terapije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno je na zadnjem, supervizijskom stupnju edukacije, gdje je posvećena stalnom praćenju i promicanju kvalitete vlastitog psihoterapijskog rada s klijentima.

Njeno bogato radno iskustvo u području privatnog i javnog sektora, kao i suradnja s međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama oblikovalo ju je u stručnjakinju s širokim rasponom znanja i vještina u području terapijskog i savjetodavnog rada s ljudima u potrebi. Svoje vještine kontinuirano usavršava pohađajući edukacije, a od posebnog značaja ističe Tečaj mindfulnessa zasnovan na kognitivnoj terapiji punom svjesnošću u organizaciji KBT Opcije, Tečaj mindulessa za djecu i adolescente te Osnovni trening iz Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (ACT). U ožujku 2018. postaje vanjska suradnica KBT Opcije te na početku vodi individualne terapije. Nakon nekog vremena, znatiželja i motiviranost rezultiraju grupnim programom ovladavanja napadaja panike kojeg su zajedno osmislile i vode Danica i Lejla Talić. Osim tog projekta, Danica i Lejla zajedno osmišljavaju i vode Tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, a kao dopredsjednica i pročelnica sekcije psihologa u socijalnoj skrbi Društva psihologa Split organizirala je brojna predavanja i aktivno sudjelovala na manifestacijama Tjedna psihologije u Splitu.

Vjeruje da su promjene moguće – a često i nužne ako želimo živjeti ispunjenije živote. Voli raditi sa svima koji su spremni prihvatiti izazov istraživanja svojih poteškoća i prevladavanja prepreka koji stoje na putu življenja ispunjenog života.

Anita Đuretić Bartolović, mag. psych.,

je magistra psihologije i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u završnom stupnju edukacije, sa dugogodišnjim radnim i životnim iskustvom. Rođena je u Zagrebu 1967. godine. Studij psihologije završila je 1992. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Radno iskustvo je počela u području školske psihologije, nastavila u u medicini rada, da bi se profesionalno ostvarila u području organizacijske psihologije radom u odjelu ljudskih resursa, na poslovima profesionalne selekcije, psihologijskog savjetovanja i coachinga.

Duži niz godina radila je kao nastavnik stručnih psihologijskih predmeta na Fakultetu prometnih znanosti, te na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Zanimanje i interes za dobrobit čovjeka te potreba za pomaganjem i podrškom ljudima da ostvare svoje potencijale, te prepoznaju svoje snage i vrijednost koje im mogu pomoći kad se nađu u emocionalnim teškoćama, vodi je ka dodatnim usavršavanjima u području profesionalnog  savjetovanja i psihoterapije.

Tijekom usavršavanja i učenja novih vještina profesionalnog savjetovanja,  volontira u savjetovalištu Udruge Plavi telefon, Savjetovalištu Caritasa, te Savjetovalištu Policijske akademije Visoke policijske škole, gdje vodi individualna psihološka sajvetovanja klijenata različitih dobnih skupina sa raznovrsnim emocionalnim poteškoćama. Kroz rad u savjetovalištima, posebno ističe interes za partnersku problematiku.

2013.g. stječe certifikat Savjetovatelja Realitetne terapije.

Vođena kontinuiranom potebom za vlastitim učenjem i usavršavanjem, te potrebom da pruži klijentima više, 2015. upisuje edukaciju iz kognitivno bihevioralnih terapija. Trenutno se nalazi u završoj fazi edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

2016.g. pohađa Tečaj «Mindfulnessa baziranog na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti» u Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Veliku važnost pridaje cjeloživotnom obrazovanju  pa je završila je i mnogo dodatnih edukacija vezane uz savjetovanje, psihoterapiju, coachinga, ali i osobni rast i razvoj.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge za realitetnu terapiju, te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Vjeruje da je uz pomoć psihoterapijskog rada moguće unaprijediti kvalitetu života osobe, poboljšati narušene odnose te unaprijediti vlastite potencijale.

Administrativni odjel:

Valentina Pečnik, bacc.oec. rođena je u Zagrebu 1985. godine gdje je završila Treću ekonomsku školu. Nakon završetka srednje škole zapošljava se u Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u Zagrebu gdje radi na administrativnim te računovodstvenim poslovima i stječe svoje prvo radno iskustvo. Uz rad polaže dodatnu edukaciju za poslove javne nabave i pohađa međunarodnu ljetnu školu (EFZG, Statistika – prikupljanje, obrada i analiza podataka, 2009.g.)

2011. godine zapošljava se u Hrvatskoj Mensi na administrativnim poslovima, posebno vrijednim smatra iskustvo rada na organizaciji međunarodnih događanja – Međunarodni skup Mense (International Board of Directors IBD 2012 u Dubrovniku).

Nastavlja se stručno usavršavati te 2012. godine završava tečaj o poslovanju neprofitnih organizacija na RRiF, Visokoj školi za financijski menadžment.
2014. godine nastavlja svoje formalno školovanje uz rad te upisuje preddiplomski stručni studij „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2017. godine te stjeće naziv Stručna prvostupnica ekonomije.

Od 2017. godine svoje radno iskustvo nastavlja u privatnoj psihološkoj praksi „KBT Opcija“ kao voditeljica ureda.