knjiga-pobijedite-depresijuDepresija je jedan od glavnih psihičkih problema današnjeg doba i sve je veći broj ljudi koji se povremeno suočavaju s depresivnim simptomima i stanjima. Usprkos tome što su do danas razvijene efikasne psihoterapijske metode za ublažavanje depresivnih stanja, relativno je mali broj ljudi koji zatraže pomoć, a još manje onih koji dobivaju adekvatne tretmane.

Aktualna hrvatska zbilja predstavlja okruženje u kojem različiti objektivni razlozi mogu potaknuti depresivne reakcije. Teškoće u suočavanju sa zahtjevnom realnošću ne moraju značiti prisutnost bolesti ili poremećaja. Kratke psihološke intervencije mogu značajno pridonijeti lakšem i bržem oporavku iz stresom izazvanih neugodnih stanja.

Brojna istraživanja potvrđuju da bihevioralno-kognitivna terapija, kao jedan od najpopularnijih psihoterapijskih pristupa današnjeg doba, pokazuje najveću učinkovitost u njezinom tretmanu. Veliki problem s kojim se ovaj psihoterapijski pristup suočava je kako njegove efikasne metode učiniti dostupnima svima onima koji pate od različitih psihičkih smetnji. U pokušaju povećanja dostupnosti bihevioralno-kognitivnih intervencija u SAD-u su vrlo rasprostranjeni priručnici samopomoći , dok se u Velikoj Britaniji od nedavno uvode tzv. „terapije niskog intenziteta“ koje ne zahtijevaju visoko kvalificirane terapeute i postavljaju manje financijske zahtjeve na zdravstveni sustav. Kod nas do sada nije bilo sličnih pokušaja, tako da priručnik Dragice Barbarić predstavlja prvi korak u tom pravcu na hrvatskom jeziku, približavajući principe i tehnike bihevioralno-kognitivne terapije velikom broju ljudi. Knjiga je sjajan poticaj mnogima da samostalno krenu u borbu sa stanjima bezvoljnosti, pasivnosti i povlačenja od drugih ljudi koja ih lako mogu odvesti u dublja depresivna stanja, kao i izuzetno korisna pomoć onima koji su već uključeni u psihoterapijski tretman u bržem usvajanju novih vještina i uspješnijem napredovanju prema odabranom cilju.

Posebnu čar predstavlja optimističan stav autorice kojim s puno razumijevanja i ohrabrenja pristupa čitateljima potičući ih da postupno, ali ustrajno nastoje promjeniti svoje misli i nekorisna ponašanja, a sve s ciljem „da vode sadržajniji i sretniji život“.

prof. dr. Ivanka Živčić-Bećirević